demokraterna.org
Forskning och Utbildning
FoU, Forskning och Utbildning är avgörande för samhällets utveckling. Genom forskning får vi data för att kunna dra olika slutsatser. Som vi vet är vetenskapen kringgärdad av såväl etik som idealis…