demokraterna.org
Entreprenörskap
Fri företagsamhet och entreprenörskap är landets traditionellt starka karaktär. Ofta hänger det ihop med innovatörer och uppfinnare. Uppmuntra innovatörer och stärk småföretagarna. Det finns hur my…