demokraterna.org
Energi
Omställningen av energi från kärnkraft, kol och oljebaserad måste vara ett av samhällets mest angelägna mål. Det rör även transporter. Nya miljöbilar som drivs av nya typer av batterier eller andra…