demokraterna.org
Ekonomi
Ekonomisk politik är nära förbundet med fördelningspolitik. En sund ekonomi bygger på att man kan hushålla med sina resurser. Samtidigt måste vi vara beredda att investera för att förnya teknik och…