demokraterna.org
Direktdemokrati
För att skapa sig en uppfattning om vilka områden som anses viktiga och vad man tycker i olika frågor kan man få vägledning via internet. Alla har inte dator eller internet så det kan än så länge i…