demokraterna.org
Deklaration
Målet med Demokraterna är på sikt att skapa ett alternativ till andra riksdagspartier. Då krävs ett genomtänkt program och en organisation av medlemmar som är insatta i viljeinriktningen. När Demok…