demokraterna.org
Bygga nytt
Demokratiska Partiet (Sverige) i Vetapedia. Detta initiativ ska ses som idépolitisk. Det innebär att vi här tar upp förslag som inte finns samlade hos andra partier. Här diskuteras och formuleras t…