demokraterna.org
Bostad
Boende. Kostnaderna för boende är orimliga för särskilt unga. Det måste finnas ett alternativ som ger möjlighet till eget boende till rimlig kostnad. Fristad är ett förslag för studenter, unga och …