demokraterna.org
Bildning och betyg
Bildning kommer många vägar genom erfarenhet, uppfostran, arbetsplatslärande och vägledning. Organiserad bildning går via skola, gymnasier, yrkesutbildningar, högskola, universitet och inte minst …