demokraterna.org
Behov av ett nytt alternativ
Decentralisering innebär att sprida befogenheter, makt, service och därmed möjligheter. Det kan innebära mångfald och nya lösningar anpassade till lokala förutsättningar. Svenskt näringsliv har all…