demokraterna.org
Bank och Finansbolag
Bankens uppgift och uppdrag. Centralbanken är en icke vinstdrivande samhällsinstitution som ska säkerställa samhällets ekonomi. Man sätter räntenivåer som affärsbankerna rekommenderas att lägga sig…