demokraterna.org
Arbetsplatslärande
BÅDE SKOLA OCH FÖRETAG TJÄNAR PÅ ARBETSPLATSLÄRANDE Arbetsplatslärande inom exempelvis transportbranschen innebär att leta sig fram bland smala stadsgator. Att hjälpa en stressad kund att packa upp…