demokraterna.org
Alkolås
Politiken har ett ansvar för att höja trafiksäkerheten. Ett exempel på detta är att få bort alkoholpåverkade förare från vägarna genom alkolås. Yrkestrafiken ska vra helnykter. Här kan såväl det o…