demokraterna.org
Adoption
Adoption föregås av en noggrann prövning av de tilltänkta föräldrarnas möjligheter att skapa en bra uppväxtmiljö för barnet. Det är inte familjeformen eller föräldrarnas kön som är av störst betyde…