demokraterna.org
#DavidmotGoliat
Det kom en pressrelease om “En stärkt rättsprocess och en ökad lagföring” som riktar sig mot kriminella nätverk, svårigheten att lagföra dem och tystnadskulturen som förhindrar möjlighe…