demokraterna.org
Individrätt med en grundlagsfäst äganderättslag
Insändaren föreslår en ny grundlag som bygger på den objektiva rättsgrunden. Det innebär en individrätt med en äganderättslag, grundlagsfäst, eftersom äganderätten hittills inte haft någon lag alls…