demokraterna.org
Morgan Johansson (s) presenterar lagförslag mot Terrorism
Sista dagen i februari den 28, 2019 överlämnades en lagrådsremiss till Lagrådet där regeringen föreslår att det ska bli straffbart att delta i en terroristorganisations verksamhet. TEXT BÖRJE PERAT…