demokraterna.org
Vilka är de militära hoten?
Originalartikel ”Det kan inte uteslutas att högern orsakat vapenhysteri” LÄNK Angående påstått militärt hot mot Sverige och motiv för rustning av försvaret så debatterar nu riksdagen tv…