demokraterna.org
Barnets framtid
Du som vill ge barnet och barnfamiljen den bästa av förutsättningar oavsett härkomst eller kulturell tillhörighet. Ett barn är livets gåva och hur vi vuxna väljer att vårda denna gåva är avgörande …