demokraterna.org
En reglerad elmarknad
Du som vill säkerställa energi och elförsörjning, med stabil och hållbar teknik. Enkla elräkningar och en kontrollerad elmarknad där kravet på leverantören är entydigt. Samma slags redovisning av f…