demokraterna.org
Värna yrkesfisket
Östersjön hotas av ett skadedjur som skyddas av EU och Naturvårdsverket. Läs Christer Olburs rapport. Du som vill ha ett levande hav med rik kust och nära fiskemarknad måste kräva att vi återtar mi…