demokraterna.org
Vad är ett säkert samhälle?
Du som vill ha ett medmänskligt samhälle, som sätter människa före kapital. Vi håller med de väljare som anser att skola, vård och omsorg inte ska generera vinst till annat än folket. Läs värdegrun…