delirttilerlan.com
Laura’s Flowers (Laura’nın Çiçekleri)
Laura Makabresku kimdir? Sembolizmin, folklorun ve efsanelerin olağanüstü bir karışımını oluşturan çerçevelerde, duyarlılık ve zariflik ile canlı bir algı ve deneyim performansı gerçekleşir ve kendi fiziksel ve kimliğine yaratıcı bir bakış getirir. Fakat aynı zamanda sanatçının kısıtlanmamış