delangemars.nl
Justitie legt steeds vaker activisten het zwijgen op > De Lange Mars - archief van 2013 - 2017
Justitie heeft weer toegeslagen met een zoveelste poging om verzet tegen het beleid in te perken. Zij gebruikt daarvoor aanklachten als opruiing en smaad en (dreigt met) civielrechtelijke procedures. Een overzicht. Recent Het meest recent is de poging om de [...]