delangemars.nl
Vuile wapens schone handen > De Lange Mars - archief van 2013 - 2017
In de bundel ‘Vuile wapens schone handen’ zijn meer dan tachtig gedichten opgenomen van Joke Kaviaar uit de periode 2004 tot 2016, waarin ze actief strijdt tegen het migratiebeleid. De krachtige gedichten klagen het mensenwerk aan van wapenhandel, uitbuiting, uitsluiting en [...]