delangemars.nl
Eerste slag binnen in zaadoorlog tegen multinationals > De Lange Mars - archief van 2013 - 2017
Dankzij de grote maatschappelijke en politieke druk nam de Europese Commissie onlangs afstand van het beleid van het Europees Octrooi Bureau (EOB). De campagne van Bionext werpt zijn vruchten af. Het EOB verleende al meer dan 100 patenten op eigenschappen [...]