delangemars.nl
Accountants geen trek in gemeenten vanwege boekhoudfraude? > De Lange Mars - archief van 2013 - 2017
Uit het kamerdebat van de afgelopen week is gebleken dat gemeenten moeite hebben met het vinden van een accountant. Als redenen worden gegeven personeelstekorten, strengere wet- en regelgeving en de overheveling van veel zorgtaken naar gemeenten. Zou het kunnen dat [...]