delangemars.nl
Burger laat zich geen verdrag door strot duwen > De Lange Mars - archief van 2013 - 2017
Uit het Waalse ‘Non’ tegen het handelsverdrag met Canada blijkt dat heel veel burgers mondiger en kritischer zijn dan vaak wordt aangenomen en dat het verzet veel groter is dan de massamedia wil doen geloven.Voorheen werd niet gediscussieerd over verdragen, [...]