delangemars.nl
Portugal draait bezuinigingen terug > De Lange Mars - archief van 2013 - 2017
Portugal is het eerste land binnen de eurozone dat daadwerkelijk bezuinigingen terug draait. Een groei voor 2017 wordt verwacht van 1,5%. De ambtenarensalarissen gaan er op vooruit, het overheidspensioen stijgt en er komt een vermogensbelasting op woningen met een waarde [...]