delacasa.net
Sarkozy, Europa i el poble romaní
La topada entre la Comissió Europea i un govern europeu estava anunciada des que la primera ha anat assumint cada vegada més poder al si de la Unió. Que la resta de presidents i primers ministres f…