delacasa.net
Amo i senyor del propi cos
Quan es parla d’eutanàsia el que cal és deixar les coses molt clares. La meva vida, el meu cos és, exclusivament, de la meva propietat, ni cap estat, ni cap religió, ni cap grup social té dret sobr…