delacasa.net
Matrimoni GLBT
El PS va entrar l’altre dia una proposició de llei sobre el matrimoni GLBT i el Partit Verds d’Andorra va recolzar la iniciativa. Des de la seva fundació Verds d’Andorra ha defens…