dektra.pl
RAPORT EBI 2/2019 Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny DEKTRA SA za rok obrotowy 2018 r. - Dektra
Zarząd DEKTRA SA z siedzibą w Toruniu przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport roczny Spółki za rok obrotowy 2018 r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) oraz pkt 2a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect Załącznik: Raport roczny Dektra SA za rok …