dektra.pl
Raport EBI 3/2018 Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 r. - Dektra
Zarząd DEKTRA SA z siedzibą w Toruniu przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) oraz pkt 2a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect Załącznik – Raport-jednostkowy-i-skonsolidowany-DEKTRA-SA-za-I-kwartal_-2018.pdf Załącznik …