dektra.pl
RAPORT ROCZNY ZA 2017 - Dektra
W dniu 27 lutego br. Zarząd Spółki DEKTRA SA przekazał do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport roczny Spółki za rok 2017. Zapraszamy Akcjonariuszy Spółki oraz Inwestorów do zapoznania się z treścią raportów: Raport roczny Dektra SA za rok 2017r. Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Dektra SA za rok 2017