deesem.pl
GOODBYE WINTER - DEESEM Demonstracja Szeregu Możliwości
Goodbye Winter - new story on DEESEM fashion blog. Purple sunglasses, vintage denim overalls, Nike sneakers, beige faux fur.