decidimvila-seca.cat
Proposem crear el Patronat Municipal de Cultura - Decidim Vila-seca - AM
Actualment, l’estructura administrativa de Vila-seca es basa en tres figures jurídicament diferenciades: l’Ajuntament de Vila-seca i els dos Patronats Municipals