decidimvila-seca.cat
Paternalisme per interès - Decidim Vila-seca - AM
Com és costum (quan les vacances dels membres de l’equip de govern no ho impedeixen), aquest últim divendres del mes