decidimvila-seca.cat
Justificació de votacions: ple de setembre de 2016
Aquest passat dimecres 28 de setembre ens hem trobat amb un fet inèdit en aquest mandat: es va produïr una pausa de deu minuts a meitat de la sessió.