debuterbang.com
MALAIKAT, SETAN, DAN FIKIRAN-FIKIRAN
Konon, kata orang-orang arif. Perjalanan yang bisa menumbuhkan kearifan itu ialah perjalanan “ke dalam”. “Journey Inward”. Maksud mereka begini. Seiring dengan perkembangan …