davitec.vn
Ký kết “Bản ghi nhớ hợp tác về việc triển khai chương trình Thực tập kỹ năng” giữa Việt nam và Nhật bản - NLQT ĐẠI VIỆT
Chiều ngày 24/10/2017, tại Hà Nội, Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp đã có cuộc hội đàm với Chủ tịch Tổ chức thực tập kỹ năng (OTIT) Nhật Bản và đại diện Bộ Y tế – Lao động và Phúc lợi xã hội Nhật Bản. Sau hội đàm, Thứ trưởng đã chứng kiến Lễ ký kết …