davincicampus.be
Lessen
Het lessenrooster Het lessenrooster wordt je op de eerste schooldag door je klastitularis meegedeeld en wordt eveneens op Smartschool geplaatst. Het lessenrooster kan in de loop van het schooljaar …