davincicampus.be
1B naar Technopolis
Vorige dinsdag trok 1B naar Technopolis. De leerlingen ontdekten allerlei zaken over wetenschap, ze lieten elektriciteit door hun lichaam lopen tot hun haar ervan ging rechtstaan, ze keken verbaasd…