davincicampus.be
De rechtvaardige rechters
De leerlingen van 6verzorging en 6kantoor brachten hun eerste dag na de vakantie door in de rechtbank van Oudenaarde. In de voormiddag woonden ze enkele toch wel bijzondere rechtszaken bij op de co…