davincicampus.be
Smartschool
Morgen ontvangen alle nieuwe leerlingen van het tweede t.e.m. zevende jaar hun Smartschoolaccount. Alle leerlingen krijgen ook een brief voor de ouders mee met de gegevens voor een co-account. De l…