davincicampus.be
Rondleiding voor nieuwe leerlingen
De leerlingen van het eerste jaar krijgen op de eerste schooldag een rondleiding door de gebouwen en over de campus. De nieuwe leerlingen van het tweede t.e.m. zevende jaar nodigen we uit op dinsda…