davincicampus.be
Smartschool – Aanvraag co-account
Aan het begin van elk schooljaar worden de co-accounts voor Smartschool die reeds aangevraagd werden verstuurd. Heb je nog geen ouderaccount en wil je je kind opvolgen via Smartschool kunt u onders…