davincicampus.be
Spaghettiavond
In het kader van hun GIP organiseren de leerlingen van 7 BSO hun spaghettiavond. De opbrengst van de avond wordt verdeeld onder de verschillende klassen. Dit budget gebruiken ze voor de uitwerking …