davaotoday.com
FULL TEXT | Gabriela Women’s Party Representative Emmi De Jesus’ explanation of vote against Martial Law extension
Sa pag-apruba ng extension ng batas militar sa Mindanao, pinili ng Kongreso na maging bulag sa mahalagang aral ng kasaysayan…