davaotoday.com
FULL TEXT | Bayan Muna Party-list Representative Carlos Isagani Zarate’s explanation of vote against Martial Law extension
Huwag tayong maging bulag at bingi sa panawagan ng ating mga kababayang patuloy na nagdurusa sa evacuation centers, nahihintatakutan sa…